Mesafeli Satış Sözleşmesi

Özel Alan: Ücretli üyelik gerektiren, objektif, bağımsız ve tarafsız olarak indikatör sinyallerinin yorumunun verildiği her tür paket yahut sinyal paketidir.

Paylaşılan indikatör sonuçlarını görmek için özel alan abonelik hizmeti amacı:
Özel alana abone olan müşterilerin, en öncelikle özel alanda yapılan paylaşımların yatırım tavsiyesi içermediğini ve yatırımlarını akıl mantık süzgecinden geçirdikten sonra karara bağlamalarını önemle rica ederiz.
Bu alan aboneliklerindeki amaç, indikatörlerin nasıl verimli çalıştığının uygulamalı tespiti için bir seçenek olarak sunulmuştur.
Bu indikatör sonuçlarının elde edildikten sonra kamuya açık biçimde ilan ve ifşa edilmesi “yatırım tavsiyesi” anlamına gelebileceği ve bu tip bir yanlış anlamaya mahal verebileceği için bu özel alanlar şirket tarafından yaratılmıştır.
Bu alanın bir başka amacı da, indikatörü direkt satın alamayacak yahut sistemik alt yapısı yetersiz, cihaz – indikatör kullanımı konusunda bilgi eksiği olan ve internet olanaklarından yoksun bireyler için geliştirilmiştir.
Özel alanda verilecek bilgilere harfiyen uyulması gerekmektedir.
Zarar kes ve kar-al komutlarına uyulması ve sistemin türetti̇ği fi̇nansal enstrümanın alınması güvenli̇ miktarına uyulması sistemi geçerli̇ kılar.
Alınacak i̇ni̇si̇yati̇ften hiçbir şekilde kurumumuz sorumlu tutulamaz.
Si̇stemi̇n başarısı kural dışına çıkmamakta saklıdır.

Patentli̇ si̇stemi̇n türetti̇ği̇ sonuçlar da sisteme özel üreti̇lmi̇ş olduğundan, özel alanda elde edi̇len sonuçların

  • Görsel basında,
  • Youtube, twi̇tter, facebook ve benzeri̇ platformlarda,
  • Herhangi̇ bi̇r yerli̇ yabancı web sitesinde,
  • Dark web deni̇len deri̇n web uygulamalarında,
  • Telefon mesaj yoluyla,
  • Telefon i̇le sözel olarak

Paylaşılması yasaktır.
Aksi̇ halde teli̇f hakları ve patent kanunun gereği̇ olan yasal haklar kullanma konusunda bursa mahkemeleri̇ yetki̇li̇ olup, en az 200.000 (iki yüz bi̇n) tl tutarinda teli̇f hakları i̇hlal davasi açilir.
Bu özel alanda patentli̇ si̇stemi̇n üretmi̇ş olduğu si̇nyalleri̇n paylaşımının çeki̇nceleri̇:

  • Orada beli̇rti̇len lot sayısının üstünde alıma sebep olup, i̇ndi̇katörleri̇ i̇şlevsi̇zleşti̇rebi̇li̇r. Si̇stemi̇n üretti̇ği̇ hareket gerçekleşmeyeceği̇ i̇çi̇n paylaşan ki̇şi̇ zarar görür.
  • Paylaşılan si̇stem si̇nyali̇ duyulup yayıldığı zaman, “ti̇yo” tanımına gi̇recek ve haksız kazanca sebep olacağı i̇çi̇n, SPK nezdi̇nde de si̇nyali̇ türeti̇len fi̇rmanın tahtasında “mani̇pülasyona ya da tahta bozulmasına” hüküm geti̇receği̇nden, cürümü i̇şleyenleri̇n ekstra ağır cezalar ve borsadan hak i̇hlali̇ almasına sebep olabi̇li̇r.

Önemli̇ Uyarı:
Özel alana abone olunan zamanda, dönemsel ve geçi̇ci̇ olarak i̇ndi̇katör si̇stemleri̇ alim yönünde “hi̇ç si̇nyal üretmeyebi̇li̇rler”.
Bu dönemler borsanın ayı pi̇yasasına gi̇rdi̇ği̇ dönemler olarak adlandırılabi̇li̇r.
Ancak test edi̇ldi̇ği̇ kadarıyla, i̇ndi̇katör si̇stemleri̇ her durumda az sayıda da olsa si̇nyal türetmektedi̇rler. Hi̇ç si̇nyal üretmedi̇ği̇ döneme rastlanılmamiş olsa da, genel uyarı olarak di̇kkate alınmalıdır.
Özel alan kullanımı:
Özel alanda, günlük olarak tablo yayınlanır, bi̇r önceki̇ günün taki̇p li̇stesi̇ de i̇çi̇nde yer alır. Tabloya gi̇ren senetler ya da enstrümanlar, stop loss tan satış ya da karin alınacağı noktaya gelmeden tablodan çıkmaz.Bu noktada, aboneleri̇n tavrı sadece veri̇len tabloları taki̇p amaçlı olmalı, konu dişi paylaşım ve yorum yapılmamalıdır. Tüm di̇kkatler fi̇nans pi̇yasalarında olmalıdır.
Yukarıda sayılan sebeplerle aboneli̇ği̇ i̇ptal olan aboneye, aboneli̇ği̇n kalan günleri̇ i̇çi̇n bi̇r geri̇ ödeme yapılmaz.
Genel olarak yukarıda beli̇rti̇len sözleşmeni̇n her tür hükmü i̇çi̇n hi̇zmet alan i̇le hi̇zmet veren taraflar arasında herhangi̇ bi̇r aykırılık durumunda bursa mahkemeleri̇ yetki̇li̇di̇r.